Fokus på miljø

 

Spama ønsker å ha fokus på miljø og jobber kontinuerlig for å sikre at våre trykte produkter trykkes og leveres på en måte som skåner miljøet.
Derfor har vi dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere rundt hva slags papir som benyttes og hvordan vi best kan levere varene til våre kunder.
Alt papiret som benyttes i våre produkter har miljømerking.

Dette arbeidet med å sikre miljøvennlige produkter og leveranser vil vi fortsette med også i fremtiden.

Har du innspill på hvordan vi kan bli bedre? Les mer https://spama.no/miljofyrtarn