Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelsesområde 
Disse betingelsene er selgers alminnelige betingelser for inngåelse av avtaler om salg av varer. Ved inngåelse av avtale om kjøp, aksepterer kjøper disse betingelsene. 

2. Tilbud 
Skriftlige tilbud gjelder i 30 dager fra tilbudets dato. 
Selger er ikke bundet av muntlige tilbud/avtaler mellom kjøper og selgers representant før disse er bekreftet skriftlig av selger. 

3. Priser 
Leveringsdagens priser gjelder, hvis ikke fast pris er tilbudt. Er fast pris avtalt, tas det forbehold for prisjusteringer. Alle priser oppgis eksklusive merverdiavgift, frakt og ekspedisjonsomkostninger.  

4. Levering 
Følgende leveringsbetingelser gjelder: 
Varer distribueres med selgers transportør. Selger avregner fraktkostnad på varefaktura. Leveringspunktet defineres i adresseinformasjonen på den enkelte ordre.  

5. Betaling 
Våre betalingsbetingelser er: 
Netto pr. 30 dager fra fakturadato, hvis ikke annet er avtalt skriftlig. 
Etter forfall beregnes rente iht. gjeldende lov om renter ved forsinket betaling. 
Ved forsinket betaling ilegges purregebyr iht. de til enhver tid gjeldende satser. 

6. Reklamasjoner 
Etter mottakelsen av varene skal kjøper omgående undersøke disse. Dersom feil eller mangler oppdages, skal kjøper umiddelbart og senest 7 dager etter varens mottakelse, reklamere skriftlig. Hvis ikke reklamasjon skjer innen rett tid, anses leveransen for godkjent. 

7. Returer 
Solgte varer tas ikke i retur uten forutgående avtale. 
Varereturer som skyldes feil forårsaket av kunde, belastes for frakt og ekspedisjonsgebyr. Om ikke varer returneres i originalemballasjen, kan selger fratrekke sine kostnader for å gjøre varen fullt salgbar. Varer innkjøpt eller produsert spesielt iht. kjøpers spesifikasjoner, herunder skaffevarer, tas ikke i retur, med mindre det er feil eller mangler ved leveringen.